جی کاتلر

فیلم انگیزشی جی کاتلر قهرمان 4 دوره مسترالمپیا

جی کاتلر بزرگترین رقیب کلمن بود و نهایتا هم توانست در سال 2006 عنوان مستر المپیا را در حضور رونی کلمن از آن خود کند. او از روشهای پایه برای تمرین کردن استفاده می‌کرد ولی به مرور که بدن او حجم گرفت و رشد کرد، فیزیک بدنی او قویتر شد و روی به تمرینات سختتر…