برچسب: آموزش ویدئویی حرکات بدنسازی

زیربغل سیم کش از جلو
آموزش حرکات بدنسازی

زیربغل سیم کش از جلو

دستان خود را بازتر از عرض شانه‌های خود کرده و میله متصل به دستگاه سیم‌کش را بگیرید. پاهای خود را زیر محل تعبیه شده قرار

ادامه مطلب »
پرس سینه هالتر
آموزش حرکات بدنسازی

پرس سینه هالتر Barbell bench press

پرس سینه هالتر Barbell bench press پرس سینه هالتر Barbell bench press اصلی‌ترین تمرین بدنسازی برای عضله سینه می‌باشد. در ویدئوی فوق انجام صحیح این

ادامه مطلب »
جلو بازو دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

جلو بازو دمبل Dumbbell Curl

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت جلو بازو جفت دمبل جلو بازو دمبل Dumbbell Curl برای انجام حرکت جلو بازو جفت دمبل Dumbbell Curl یک جفت

ادامه مطلب »
پرس سینه دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

پرس سینه دمبل Chest dumbbell press

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل Chest dumbbell press حرکت پرس سینه دمبل بی‌شک یکی از حرکات اصلی در تمرینات

ادامه مطلب »
پرس بالاسینه دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت پرس بالاسینه دمبل  پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press آموزش صحیح انجام حرکت پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press توسط

ادامه مطلب »
پشت بازو هالتر خوابیده
آموزش حرکات بدنسازی

پشت بازو هالتر خوابیده

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت پشت بازو هالتر خوابیده در این ویدئوی آموزشی شاهد اجرای صحیح حرکت پشت بازو هالتر خوابیده هستیم. همانطور که می‌بینید

ادامه مطلب »