برچسب: تمرینات عضلات سینه

پرس سینه دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

پرس سینه دمبل Chest dumbbell press

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت پرس سینه دمبل پرس سینه دمبل Chest dumbbell press حرکت پرس سینه دمبل بی‌شک یکی از حرکات اصلی در تمرینات

ادامه مطلب »
پرس بالاسینه دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت پرس بالاسینه دمبل  پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press آموزش صحیح انجام حرکت پرس بالاسینه دمبل Incline dumbbell press توسط

ادامه مطلب »