برچسب: عضله سازی در خانه

ددلیفت با کش ورزشی
آموزش حرکات بدنسازی

ددلیفت با کش ورزشی

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت ددلیفت با کش ورزشی ددلیفت با کش ورزشی (Band Deadlift) ددلیفت یکی از حرکات اصلی و مادر در بدنسازی می‌باشد

ادامه مطلب »
لانگز از پهلو
آموزش حرکات بدنسازی

لانگز از پهلو Lateral Lunge

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت لانگز از پهلو لانگز از پهلو Lateral Lunge لانگز از پهلو Lateral Lunge حرکتی از گروه حرکات لانگز برای عضلات

ادامه مطلب »
اسکات پا دمبل
آموزش حرکات بدنسازی

اسکات پا دمبل Dumbbell Squat

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت اسکات پا دمبل اسکات پا دمبل Dumbbell Squat حرکت اسکات پا دمبل Dumbbell Squat همانند حرکت اسکات با هالتر یکی

ادامه مطلب »
جلوبازو با کش ورزشی
آموزش حرکات بدنسازی

جلوبازو با کش ورزشی Band Curl

آموزش ویدئویی انجام صحیح حرکت جلوبازو با کش ورزشی  جلوبازو با کش ورزشی Band Curl حرکت جلوبازو با کش ورزشی حرکتی نسبتاً سبک که روی

ادامه مطلب »