راهنمای جامع رژیم غذایی کتوژنیک و کم کربوهیدرات

رژیم غذایی کتوژنیک مبتنی بر استفاده از کربوهیدرات بسیار کم یا عدم مصرف کربوهیدرات، کاهش مصرف پروتئین و افزایش مصرف چربی است تا بدن به سمت تولید اجسام کتونی برود و چربی سوزی رخ دهد، ضمن اینکه علاوه بر یک رژیم غذایی، به نظر می‌رسد استراتژی یا مکانیسم بدن برای زنده ماندن در شرایط سخت و طولانی نیز هست.

آشنایی با رژیم غذایی کتوژنیک و کم کربوهیدرات

رژیم غذایی کتوژنیک نوعی از برنامه غذایی است که روی جنبه بسیار جالبی از فیزیولوژی انسان به نام کتوزیس یا کتوز تمرکز دارد. کتوزیس یک حالت متابولیکی است که وقتی ما مصرف کربوهیدرات خود را به شدت کم می‌کنیم، اکسیداسیون اسید چرب تبدیل به منبع اصلی سوخت بدن می‌شود.

وقتی اکسیداسیون اسید چرب به حد خاصی می‌رسد و میزان کربوهیدرات بدن نیز پایین است، بدن شروع به ساخت اجسام کتونی می‌کند. کتونها موادی هستند که وقتی بدن قادر به تامین انرژی لازم را از مواد قندی نباشد و مجبور به استفاده از منابع چربی برای تامین انرژی گردد، ساخته می‌شوند.

رژیم غذایی کتوژنیک

رژیم غذایی کتوژنیک

اجسام کتونی معمولاً در بافتهای خاصی از بدن مثل مغز استفاده می‌شوند. رژیم غذایی کتوژنیک به ما این امکان را می‌دهد که در طی مدت زمان طولانی بدون جذب مواد غذایی یا با مصرف خیلی کم کربوهیدراتها (تقریباً نزدیک به صفر)، زنده بمانیم. از نقطه نظر تکاملی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی، کتوزیس یک نوع مکانیسم یا استراتژی زنده ماندن انسان محسوب می‌شود.

با توجه به اهدافی که از رژیم غذایی کتوژنیک به عنوان یک برنامه غذایی چربی سوزی سراغ داریم، نکته اصلی این رژیم غذایی این است که به ما این امکان را می‌دهد تا در طی مدت زمان طولانی، تقریباً بدون مصرف هیچ کربوهیدراتی با مقادیر پایین تر از حد نرمال غلظت انسولین در خون، زنده بمانیم.

با توجه به اینکه طبق مطالعات علمی فرض بر این است که انسولین نقش اساسی در ترکیب و ساختار بدن از طریق تنظیم ذخیره چربی ایفا می‌کند، به همین دلیل تنظیم میزان غلظت این هورمون به نقطه اصلی رژیم غذایی کتوژنیک تبدیل شده است.

تاریخچه رژیم غذایی کتوژنیک

تاریخچه پیدایش رژیم غذایی کتوژنیک خیلی جالب است! برخلاف اکثر رژیمهای غذایی که معمولاً نشأت گرفته از مجله‌های معروف سلامت و تناسب اندام است، به احتمال خیلی زیاد رژیم کتوژنیک از مطالعات و بررسیهای علمی پزشکی نشأت گرفته باشد.

در ابتدا از رژیم غذایی کتوژنیک برای کنترل تشنج در کودکان مبتلا به اِپی لِپسی (صرع) استفاده می‌شد چرا که در برخی شرایط وقتی مغز در وضعیت کتوزیس قرار گرفته باشد، راحتتر و بهتر می توان متابولیسم آن را تنظیم کرد. چندین سال است که این رژیم غذایی در محافل پزشکی به عنوان یک رژیم غذایی مؤثر در چربی سوزی هم استفاده می‌شود.

همچنین بخوانید: بررسی کامل بهترین چربی سوزها و قرصهای رژیمی

مرور کلی بر مؤلفه‌ها و اصول اساسی رژیم غذایی کتوژنیک

رژیم غذایی کتوژنیک بر اصلِ نبود کربوهیدرات در برنامه غذایی و جذب کمتر پروتئین همراه با غذا نخوردن یا مصرف چربی در برنامه غذایی استوار است. وقتی متابولیسم چربی به سطح خاصی برسد که سوبستراهای (پیش ماده‌ای که تحت تاثیر آنزیمها به یک یا تعدادی مولکول زیستی تبدیل می‌شود) چرخه کربس (چرخه اسید سیتریک) تمام شوند، بدن و مخصوصا بافت کبد، شروع به تولید اجسام کتونی در بدن کرده که به منبع سوخت قابل توجهی برای بافتهای هدف بدن (مثل قلب و مغز) تبدیل می‌شوند.

رژیم غذایی کتوژنیک در مقایسه با رژیم غذایی کم کربوهیدرات

رژیم غذایی کم کربوهیدرات نیز براساس همان ایده اصلی رژیم غذایی کتوژنیک است. با این دستورالعمل اصلی: با کاهش مصرف کربوهیدرات، جذب کالری را کم کنید تا غلظت انسولین خون پایین بیاید. با اینکه هر دو رژیم غذایی طبق یک تئوری عمل می‌کنند اما از لحاظ فیزیولوژیکی، مخصوصاً از لحاظ تأثیرگذاری روی کتونهای خون کاملاً متفاوت هستند.

هرم رژیم غذایی کم کربوهیدرات

هرم رژیم غذایی کم کربوهیدرات

در رژیم غذایی کم کربوهیدرات، کتونها به مقدار قابل توجهی در خون جمع نمی‌شوند و این تغییرات، نوع سوبسترای مورد استفاده در برخی اندامهای کلیدی مثل مغز و قلب را تغییر می‌دهد. می‌توان ادعا کرد که اگر رژیم غذایی کم کربوهیدرات را انتخاب کنید نهایتاً به سمت کتوژنیک کشیده خواهید شد تا به بافتهای بدن کمک کنید با شرایط جدید بهتر تطبیق پیدا کنند.

کتواسیدوز چیست؟

رژیم کتوژنیک اساساً متفاوت از کتواسیدوز دیابتی است، عمدتاً بخاطر اینکه کم بودن میزان انسولین (رژیم کتوژنیک) کاملاً متفاوت از نبود انسولین (کتواسیدوز دیابتی) است. در کتواسیدوز دیابتی، انسولینی وجود ندارد که کتوژنز (فرایند تولید اجسام کتونی) را تنظیم کند. در زیر مقادیر اجسام کتونی را در حالت نرمال، رژیم کتوژنیک و کتواسیدوز دیابتی، در خون، نوشته‌ایم:

مقادیر اجسام کتونی در حالت نرمال: 0 تا 0/5 میلی مول در لیتر

مقادیر اجسام کتونی در رژیم کتوژنیک: 0/5 تا 3 مول در لیتر

کتواسیدوز دیابتی: بیشتر از 5 میلی مول در لیتر همراه با مقادیر بالای قند خون و نبود انسولین

چطور به روند رژیم کتوژنیک ادامه دهیم؟

برای اینکه وارد رژیم غذایی کتوژنیک شده و این روند را بتوانیم ادامه دهیم باید مقدار مصرف کربوهیدرات پایینتر از حد آستانه نگه داشته شود. این حد آستانه از شخصی به شخص دیگر متفاوت است اما معمولا بین 5 تا 15 درصد کل کالری مصرف روزانه است که چنین وضعیتی می‌تواند شروع کننده رژیم غذایی کتوژنیک باشد.

معمولاً چک کردن مقادیر اجسام کتونی در خون به افراد می‌تواند در پیدا کردن حد آستانه کربوهیدراتی خود کمک کند تا در وضعیت کتوزیس باقی بمانند. همچنین مصرف پروتئین هم باید در این رژیم پایین باشد تا بتوانید به این رژیم ادامه دهید.

مصرف پروتئین از یک حد خاصی به بالا، گلوکوژنیک (تولید کننده گلوکز) است و در نتیجه بدن شما می‌تواند از گلوکز تولید شده به عنوان سوخت استفاده کند و در نتیجه بدن شما را از رژیم غذایی کتوژنیک خارج می‌کند.

در عمل اگر مصرف پروتئین روزانه شما به 15 درصد یا بالاتر از 15 درصد کل کالری روزانه مصرفی برسد، بدن را از رژیم غذایی کتوژنیک خارج می‌کند.

زمانبندی غذا خوردن / تعداد دفعات غذا خوردن

اصولاً، رژیم غذایی کتوژنیک، به طور واضح هیچ زمان مشخصی برای خوردن مواد غذایی و همچنین تعداد دفعات غذا خوردن مشخص نکرده است. با این حال، چون حفظ رژیم غذایی کتوژنیک نسبت به غذا نخوردن (روزه داری) راحتتر است، بسیاری از افراد در کنار این رژیم غذایی از انواع رژیمها مثل رژیم روزه داری متناوب استفاده می‌کنند.

اگر فردی از رژیم غذایی پرچرب، کم پروتئین و بسیار کم کربوهیدراتی استفاده می‌کند پس می‌تواند ضمن غذا خوردن حتی به تعداد روزهای زیاد، در رژیم کتوژنیک باقی بماند.

دستورالعمل رژیم غذایی کتوژنیک

با اینکه مشخصاً در رژیم غذایی کتوژنیک هیچ غذا یا گروه غذایی خاصی محدود نشده، اما چون در عمل جذب مواد غذایی ماکرو (پر مصرف) در آن مشخص شده پس عملاً گروه بزرگی از مواد غذایی در آن محدود شده است.

با توجه به اینکه مصرف کربوهیدرات روزانه باید بین 0 تا 15 درصد از کل انرژی جذب شده روزانه باشد، غذاهایی مثل برنج، سیب زمینی، نان، پاستا، میوه و سایر غذاهای سرشار از کربوهیدرات را عملاً نمی‌توان در رژیم غذایی یک فرد قرار داد مگر اینکه مقدار آنها خیلی کم باشد. ضمن اینکه برای باقی ماندن در شرایط رژیم کتوژنیک، مصرف پروتئین هم باید نسبتاً پایین یعنی بین 5 تا 15 درصد کل انرژی جذب شده روزانه باشد.

همچنین بخوانید: ۱۶ نوع غذای مجاز برای رژیم غذایی کتوژنیک

رژیم غذایی کتوژنیک فازبندی خاصی دارد؟

رژیم غذایی که معمولاً تجویز می‌شود و توسط عموم مردم اجرا می‌شود، فازبندی خاصی ندارد. برخی افراد رژیم غذایی کتوژنیک را به شکل چرخه‌ای استفاده می‌کنند یعنی به مدت 4 تا 5 روز به آن عمل کرده و خود را در شرایط کتوزیس نگه می‌دارند و سپس دوباره وارد فاز مصرف کربوهیدرات می‌شوند.

رژیم غذایی کتوژنیک بیشتر برای چه کسانی مناسب است؟

این رژیم غذایی بیشتر مناسب کسانی است که حوصله محاسبه کالری دریافتی روزانه را ندارند، به محدودیتهای غذایی اهمیتی نمی‌دهند و ورزشکار حرفه‌ای هم محسوب نمی‌شوند. البته ورزشکارانی که قصد دارند چربی سوزی سریع داشته باشند (مثلاً کسانی که خود را برای مسابقات بدنسازی آماده می‌کنند)، می توانند با کمی تغییر در رژیم غذایی کتوژنیک به هدف خود برسند.

عمل کردن به این رژیم غذایی چقدر راحت است؟

اینکه بپرسید چقدر عمل کردن به رژیم غذایی کتوژنیک راحت است، درست نیست چرا که جوابهای متفاوتی خواهید شنید. برخی افراد عنوان می‌کنند عمل کردن به آن واقعاً سخت است در مقابل هم برخی افراد می‌گویند ساده‌ترین رژیم غذایی دنیاست که هر فردی می‌تواند انتخاب کند.

وقتی به میزان پایبندی افراد به رژیم غذایی کتوژنیک در مقالات علمی نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید اوضاع خیلی هم بدتر از نرخ پایبندی افراد به سایر رژیمهای غذایی نیست!

برخی جنبه‌های این رژیم غذایی سبب شده که عمل کردن به آن سخت باشد. اولین مورد مربوط به «فاز تطبیق پذیری بدن» است. بسیاری از افراد عنوان می‌کنند «آنفولانزای کم کربوهیدرات» که در آن بدن از وضعیت وابستگی به کربوهیدرات و اسیدهای چرب برای تولید انرژی به متابولیسم وابسته به اجسام کتونی، در حال تغییر است، اغلب اوقات در برخی افراد باعث بروز بیحالی و علائمی شبیه به آنفولانزا می‌گردد.

مورد بعدی ماندن در وضعیت کتوزیس است که افراد باید مقدار مصرف پروتئین و کربوهیدرات خود را تا حد زیادی پایین نگه دارند. تغییر عادت به سمت غذاهای مجاز اعلام شده برای برخی افراد بسیار سخت است. از طرفی هم، ضروری نبودن محاسبه میزان کالری و توانایی خوردن غذاهای مختلف برای افراد گزینه بسیار جالبی است.

باور عمومی در مورد رژیم غذایی کتوژنیک

باور عمومی در مورد رژیم غذایی کتوژنیک این است که از یک جنبه خاصی از فیزیولوژی بدن انسان استفاده کرده و به افراد کمک می‌کند تا در شرایط جذب بسیار کم کربوهیدرات به مدت زمان طولانی زنده باقی بمانند. همچنین اعتقاد بر این است که به ما کمک می‌کند تا مقادیر انسولین را کمتر کنیم تا به چربی سوزی کمک شود.

مطالعات علمی و تفسیر داده های مختلف

از بین همه رژیم‌های غذایی که وجود دارند، شاید تنها در مورد رژیم غذایی مدیترانه‌ای مطالعات بیشتری صورت گرفته است. اگر عبارت رژیم غذایی کتو را در گوگل سرچ کنید نتایج زیادی را به شما نشان خواهد داد که نشان دهنده علاقه زیاد جامعه علمی به این موضوع است.

لازم به ذکر است چندین حوزه اصلی برای بررسی در مورد رژیم غذایی کتوژنیک و مزیت آن برای کاهش وزن، اپی لپسی (صرع)، سرطان و به تازگی برای عملکرد انسان وجود دارند.

رژیم کتو و چربی سوزی

سابقه استفاده از این رژیم غذایی در چربی سوزی بسیار زیاد است زیرا مشخص شده که با حذف کربوهیدرات در رژیم غذایی، نوسانات انسولین مهار شده و در نتیجه چربی سوزی بهتر رخ خواهد داد.

در یک بررسی به گروهی از افراد، پس از اینکه به مدت 5 روز تحت رژیم پایه بودند، طی 6 روز، رژیم غذایی با محدودیت شدید کربوهیدراتی یا رژیم غذایی با محدودیت شدید مصرف چربی داده شد. در نهایت متوجه شدند بخاطر کاهش جذب کربوهیدرات، اکسیداسیون اسید چرب افزایش و اکسیداسیون کربوهیدرات کاهش پیدا کرد که این یافته‌ها طبق انتظار جامعه علمی بودند.

جالب اینکه، کاهش جذب چربی منجر به کمی کاهش بیشتر توده چربی نسبت به گروهی شد که در رژیم آنها کربوهیدرات خیلی محدود بود. نتیجه گیری اصلی این مطالعه این بود که افزایش اکسیداسیون اسید چرب بخاطر خوردن بیشتر چربی، لزوماً به این معنا نیست که منجر به چربی سوزی بیشتر شود، در واقع شاید برعکس این اتفاق رخ دهد. لذا احتمالاً این ایده که گفته می‌شود برای چربی سوزی، چربی بخورید، بهترین رویکرد برای چربی سوزی نیست.

مواد غذایی برای رژیم غذایی کتوژنیک

مواد غذایی برای رژیم غذایی کتوژنیک

مطالعه دوم یکی از مطالعات رژیمی است که نسبت به هر مطالعه رژیمی دیگری در دنیای علم تغذیه، مخصوصاً در رابطه با رژیم کتوژنیک، عالی طراحی شده است. در این مطالعه مردانی که اضافه وزن داشتند یا چاق بودند در بخشهای تست متابولیک تحت کنترل قرار گرفتند که می‌توانستند در این بخشها رژیم غذایی معمولی با محدودیت جذب کالری یا رژیم کتوژنیک داشته باشند.

پس از اینکه همه کارهای لازم گفته شد و انجام گرفت، شرکت کنندگانی که در رژیم خود کربوهیدرات بالاتری داشتند نسبت به کسانی که رژیم کتوژنیک داشتند، در طی 15 روز، کاهش توده چربی بیشتری داشتند.

به نظر می‌رسد طبق دو مطالعه‌ای که در مورد آنها صحبت کردیم، مزیت متابولیکی خاصی در رابطه با رژیم کتوژنیک وجود ندارد. البته به این معنی هم نیست که روش مؤثری نخواهد بود چرا که مطالعات بسیار زیادی وجود دارد که تأیید می‌کنند این رژیم در کاهش چربی بدن بسیار موفق بوده است که اساساً بخاطر اینکه روشی برای کنترل میزان جذب کالری بدن است.

تاثیر رژیم کتوژنیک در عملکرد انسان

یکی از حوزه‌هایی که در رژیم کتوژنیک بیشتر در مورد آن صحبت شده، در مورد تأثیر آن روی عملکرد انسان است. مطالعات زیادی پیرامون این موضوع انجام شده‌اند که مقداری بررسی جزئی آنها به ما در شناسایی نقاط ضعف و قوت این رژیم غذایی در رابطه با تأثیر آن روی عملکرد انسان کمک خواهد کرد.

در یکی از این مطالعات به نحوه اثر این رژیم غذایی روی ورزشکاران دونده‌ای که تمرینات نیمه سنگین انجام می‌دادند و با این روش وزن بدن از جمله توده بدون چربی را کاهش دادند، توجه شده، ضمن اینکه هیچ تغییری در VO2max (حداکثر اکسیژن مصرفی) این افراد نیز رخ نداد البته قدرت ریکاوری آنها کم شده بود.

در مطالعه دیگری به اثر رژیم کتوژنیک روی عملکرد چرخه‌ای بدن توجه شده بود و در نتایج آن مشخص شد این رژیم ترکیب ساختار بدنی را بهبود بخشید و VO2max (حداکثر اکسیژن مصرفی) را نیز افزایش داد. البته شرطی هم وجود دارد، مثلا VO2=ml/kg/min پس اگر شما در طی رژیم غذایی، توده بدنی خود را کاهش دهید، در واقع مخرج کسر را کاهش داده‌اید و بنابراین ارزش نسبی را افزایش می‌دهد.

البته این مورد در طی این مطالعه به خودی خود ثابت شد چرا که در این افراد حداکثر توان آنها کاهش پیدا کرد و کاهش متغیرها در معادله VO2 نشان می‌دهد، که افزایش ایجاد شده در نسبت VO2 در واقع بخاطر کاهش وزن بوده است.

منظور از این صحبتها چیست؟

رژیم‌های غذایی کتوژنیک احتمالاً با محدود کردن میزان کالری دریافتی کمک به کاهش وزن می‌کنند اما در اکثر موارد کاهش ظرفیت توانی افراد برای انجام فعالیت‌هایی که متابولیسم بدن به شدت درگیر بود، علت اصلی است. حتی در چندین مطالعه نیز کاهش وزن معمولاً بخاطر کاهش خودبخودی در جذب روزانه کالری و عدم بهبود عملکرد رخ داده است.

داده‌های بسیار مهم دیگری که از بیوپسی عضلات (بافتهای عضلات) بدست آمد این بود که بخاطر رژیم غذایی کتوژنیک، گلیکوژن عضلانی تقریباً به نصف رسید و این به تنهایی برای مختل کردن عملکرد بدن در تمرینات شدید ورزشی کافیست.

جمع‌بندی مطالب

اگر اطلاعات کافی در مورد این رژیم غذایی داشته باشید به خوبی می‌دانید که در چه شرایطی باید از این رژیم استفاده کنید و در چه شرایطی مجاز نیستید. مطالعات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند رژیم کتوژنیک برای کاهش وزن بسیار مناسب است با اینکه شاید مزیت خاصی نسبت به سایر رویکردهای رژیمی نداشته باشد.

ضمناً به نظر می‌رسد که رژیم کتوژنیک را می توان برای ورزشکارانی که تمرین فشرده ندارند یا افرادی که فعالیت کمی دارند نیز تجویز کرد، بدون اینکه به عملکرد آنها لطمه‌ای وارد کند. در مقابل ورزشکارانی که تمرینات شدید و زیادی انجام می‌دهند احتمالاً مقداری کاهش در عملکرد خود مشاهده کنند.

به این مطلب امتیاز دهید:
5/5 - (3 امتیاز)
اشتراک در شبکه‌های اجتماعی
در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در pinterest به اشتراک بگذارید
نظرتان را راجع به این مطلب بنویسید:
guest
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب متنوع مجله آنلاین ایکس پرو